Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Please select your page
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
Catalan Basque Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Portuguese Romanian Russian Spanish

FALCONS DE BARCELONA RENOVA LA SEVA JUNTA EN DUES ASSEMBLEES

Tot seguit, es va presentar el punt del calçat en actuacions de protocol, on hi va haver un intens debat.
Després d'un petit descans, van tenir lloc les presentacions dels càrrecs a renovar dins la Junta així com la presentació de noves vocalies. En aquesta assemblea va haver-hi dues presentacions pel càrrec de cap de colla, Israel Castells i Anna Cerdán, Sònia Vicens presentava per renovar com a secretaria i Pere Rovira com a vocalia del Niku. Després de les votacions Sònia Vicens va quedar elegida com a secretaria, Anna Cerdán com a cap de colla i la vocalia del Niku presidida pel Pere Rovira. Un cop finalitzades les votacions no va haver-hi cap presentació de cap dels càrrecs, i com diu els estatuts es va convocar una assemblea extraordinària per poder formar una junta o dissoldre la colla.

Divendres 21 de febrer a les 20h es va celebrar l'assemblea extraordinària.          2020 01 Assemblea

Es va presentar els següents càrrecs:

- President: Ricard Cerdán               - Vicepresident: Ivan Monell
- Tresorera: Txell Breva                     - Relacions públiques: Jordi Cercos
- Vocalia d'activitats: Mercè Chaure

Aquests càrrecs van quedar aprovats per majoria per l'assemblea.

Així doncs la Junta de Falcons de Barcelona del 2020 és la següent:

- President: Ricard Cerdán
- Vicepresident: Ivan Monell
- Secretaria: Sònia Vicens
- Tresorera: Txell Breva
- Cap de colla: Anna Cerdán
- Relacions públiques: Jordi Cercos
- Vocalia d'activitats: Mercè Chaure
- Vocalia del Niku: Pere Rovira

 

La Casa dels Entremesos Amb el suport de

                                              FECPTBV2            

Amb la col·laboració de

 comerciants sant peremesbaix

UA-23813345-1